top of page

PUBLICATIONS

Sarah Xinwei Luo, Ju Huang, Qin Li, Hasan Mohammad, Chun-Yao Lee, Kumar Krishna, Alison Maun-Yeng Kok, Yu Lin Tan, Joy Yi Lim, Hongyu Li, Ling Yun Yeow, Jingjing Sun, Miao He, Joanes Grandjean, Sreedharan Sajikumar, Weiping Han, Yu Fu
Science 361 (6397), 76-81

Sarah X Luo, Eric J Huang
The American journal of pathology 186 (3), 478-488

Sarah X Luo, Leah Timbang, Jae-Ick Kim, Yulei Shang, Kadellyn Sandoval, Amy A Tang, Jennifer L Whistler, Jun B Ding, Eric J Huang
Cell reports 17 (12), 3233-3245

JI Kim, S Ganesan, SX Luo, YW Wu, E Park, EJ Huang, L Chen, JB Ding

Science 350 (6256), 102-106

Mianzhi Tang, J. Carlos Villaescusa, Sarah X. Luo, Camilla Guitarte, Simonia Lei, Yasunori Miyamoto, Makoto M. Taketo, Ernest Arenas and Eric J. Huang
Journal of Neuroscience 30 (27), 9280-9291

Publications: Publications
bottom of page